Privacy policy - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Piano's Maene kent de volgende activiteiten:

 • in- en verkoop van (digitale) piano’s en vleugels
 • huur-met-recht-van-koop van piano’s en vleugels
 • verhuur van piano’s en vleugels voor concerten
 • taxaties t.b.v. inkoop, inruil, waardebepaling, onderhoud en revisie
 • transporteren van (digitale) piano’s en vleugels
 • tijdelijke opslag van piano’s en vleugels
 • uitvoeren van (stem)onderhoud aan piano’s en vleugels van particulieren en professionele instellingen
 • repareren en reviseren van piano’s en vleugels
 • levering van originele Steinway & Sons onderdelen aan collega-handelaren
 • organiseren van concerten

Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren hebben we gegevens van u als (potentiële) klant nodig. Wij hechten groot belang aan uw privacy en gaan dan ook zorgvuldig met uw gegevens om en doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Hieronder staat in meer detail beschreven hoe we dat doen. U leest hier welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen en hoe lang we de gegevens bewaren. Zo voldoen we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is. Alle medewerkers van Piano's Maene moeten zich conformeren aan het dan geldende privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Piano's Maene verwerkt de volgende persoonsgegevens van zijn klanten:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres
 • legitimatie (alleen bij huur-met-recht-van-koop)
 • bankrekeningnummer (t.b.v. eenmalige of terugkerende financiële transacties)
 • instrumentgegevens

Waarom we persoonsgegevens verwerken

Piano's Maene verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • maken van offertes, orders, facturen
 • maken van contracten m.b.t. huur-met-recht-van-koop
 • maken van contracten m.b.t. concertverhuur
 • cyclus bijhouden van abonnementen t.b.v. het stemmen en onderhoud aan piano’s en vleugels
 • bezorgen of ophalen van gekochte, gehuurde, ingeruilde, of ingekochte goederen
 • maken van afspraken en uitvoeren van servicediensten als stemmen, onderhoud, opslag en transport
 • klanten informeren over producten en diensten die wij aanbieden
 • klanten informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Mailingen

Indien u op dit moment bent opgenomen in ons mailingbestand inzake acties, activiteiten of nieuwsbrieven en u wenst dit niet langer te ontvangen, dan bieden wij via een afmeldlink onderaan de mailing de mogelijkheid u hiervoor af te melden. Als u geen actie onderneemt, dan blijft u automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Social media

Piano's Maene maakt gebruik van social media om u op de hoogte te houden van wat er speelt rondom Piano's Maene en zijn activiteiten. U kunt ons volgen op Facebook. Als u via social media een vraag aan ons stelt, dan zien we uw bericht en uw accountnaam. We vragen in persoonlijke berichten soms om persoonsgegevens om uw vraag of klacht te kunnen behandelen. Welke informatie wij kunnen zien bij het behandelen van berichten op social media is afhankelijk van uw social media-profiel. Dit kunt u zelf instellen via de knop instellingen van uw account. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Piano's Maene verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het social media-platform.

Hoe worden uw gegevens bewaard

Uw gegevens worden digitaal op een inpandige centrale server opgeslagen, daarmee zijn deze alleen inzichtelijk voor medewerkers van Piano's Maene en de ICT-beheerder. Naast de medewerkers moet ook de ICT-beheerder zich conformeren aan het bij Piano's Maene geldende privacybeleid. Papieren documenten als offertes, orders, facturen en werkbonnen worden fysiek in een archief bewaard.

Hoe lang we gegevens bewaren

Piano's Maene zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Gegevens websitebezoek: maximaal 1 jaar (daarna wordt de herleidbaarheid zoveel mogelijk
 • opgeheven)
 • Contactgegevens n.a.v. contactformulier: tot maximaal 3 jaar na het laatste contact (eerder
 • uitschrijven is mogelijk)
 • Contactgegevens klanten: tot maximaal 3 jaar na aflopen van afgesloten contracten (eerder
 • uitschrijven is mogelijk)
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan de financiële administratie: minimaal 7 jaar (wettelijke
 • verplichting)
 • Instrument-gerelateerde gegevens: zolang instrument in bezit of gebruik is (eerder uitschrijven
 • mogelijk)

Delen met anderen

Piano's Maene verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@maene.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage rechtmatig is gedaan, kunnen we u vragen om inzage in, of een kopie van, uw identiteitsbewijs. Maene-Piano’s zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Beveiliging

Piano's Maene neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@maene.nl.

Wijzigingen

Piano's Maene kan dit privacybeleid wijzigen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen raden we dan ook aan deze regelmatig te lezen. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen "cookies" op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit doen wij om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Wijzigingen aan de privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk en zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website. De meest recente versie is altijd terug te vinden op www.maene.be.