algemene huurvoorwaarden

We hebben er alle vertrouwen in dat deze huurovereenkomst zonder problemen zal verlopen. Toch zijn we juridisch genoodzaakt om een aantal voorwaarden samen af te spreken en door de huurder te laten bevestigen. Het gaat vaak om uitzonderingen of zaken die zelden of nooit voorkomen, maar het is wel nodig om ze even te benoemen. We vragen dan ook om onderstaande voorwaarden even door te nemen en te bevestigen voor akkoord. 

Algemene voorwaarden voor de huurder

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van het type "lange termijn verhuur" van Piano's Maene, zowel deze die worden afgesloten in één van onze showrooms, als deze die via de webshop worden afgesloten. Ze betreffen de in de overeenkomst vermelde instrumenten en accessoires. De huurder geeft aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden, en hiermee akkoord te gaan. 

 • Het instrument wordt verhuurd voor onbepaalde duur. De huur start op de dag van de levering van het instrument bij de huurder en wordt maandelijks stilzwijgend verlengd. De datum van levering wordt vastgelegd na telefonisch of e-mailcontact tussen huurder en verhuurder. De minimale huurperiode bedraagt 6 betalende maanden. Daarna kan de huurder maandelijks beslissen om de overeenkomst stop te zetten. Dit kan via een eenvoudige mail of telefoon. De huur stopt dan automatisch op de dag van deze berichtgeving, en daarna wordt een ophaaldatum vastgelegd. Levering en ophaling op de gelijkvloerse verdieping zijn gratis in België en Nederland. Voor levering en ophaling op een gelijkvloerse verdieping wordt een extra kost aangerekend. Deze is afhankelijk van de specifieke situatie, de huurder neemt hiervoor contact op met Piano's Maene.

 • De huurder bevestigt dat hij de door Piano's Maene gehanteerde verhuurprijzen kent en gaat hier mee akkoord. De eerste maand huur wordt elektronisch betaald tijdens het afsluiten van deze overeenkomt, dient in geval van uitzondering in elk geval voor de levering van het instrument betaald te zijn. De daarop volgende maandelijkse betalingen dienen verplicht via domiciliëring te worden uitgevoerd. De huurder vult hiervoor de nodige gegevens in en geeft  toestemming aan Piano's Maene om deze domiciliëringsopdracht uit te voeren. 

  (Bij niet betaling, heeft Piano's Maene het recht om een intrest aan te rekenen. Bij een betalingsachterstand van meer dan 2 maand huur, heeft Piano's Maene daarenboven het recht om het instrument terug te komen ophalen. )

 • Bij het afsluiten van deze overeenkomst, en bij uitzondering ten laatste voor de levering van het instrument, betaalt de huurder een waarborg ter waarde van twee maanden huur. Na het aflopen van het huurcontract krijgt de huurder deze waarborg integraal terug, op voorwaarde dat er zich geen beschadigingen aan het instrument voordoen (met uitzondering van deze die door normaal gebruik of normale slijtage ontstaan. 

 • Van zodra het instrument zich bij de huurder bevindt, zal deze het als een goede huisvader gebruiken en beheren. Hij zal ervoor zorgen dat het instrument wordt gebruikt in een normale woonkamer-omgeving en het niet aan derden doorverhuren. Bij eventuele verhuizing zal de huurder Piano's Maene op voorhand contacteren en het nieuwe adres doorgeven. Het instrument mag niet buiten Belgisch of Nederlands grondgebied worden geplaatst. 

  Gedurende de huurperiode draagt de huurder het risico voor verlies, beschadiging, diefstal of vernietiging, ook in gevallen van overmacht. Eventueel vastgestelde beschadigingen, niet door normaal gebruik of normale slijtage ontstaan, zullen aan de huurder verrekend worden bij het stopzetten van de huurovereenkomst. De huurder zal het instrument verzekeren tegen brand of andere ongevallen.

  Mocht het instrument, om welke reden dan ook, niet terug bezorgd kunnen worden aan de verhuurder, dan zal de vervangingswaarde worden aangerekend. 

   

 • Het instrument wordt in goede staat afgeleverd bij de huurder. Een akoestische piano wordt steeds gestemd vlak voor de levering. Extra stembeurten zijn niet inbegrepen in de huurprijs. We bevelen aan om een (stil)akoestische huurpiano minstens jaarlijks te laten stemmen, door onze technici. Een digitale piano behoeft in principe geen onderhoud. Eventuele gebreken aan het geleverde instrument, hoe uitzonderlijk dit ook voorvalt,  dienen binnen de twee werkdagen aan Piano's Maene te worden gemeld. Ook indien er technische problemen zouden ontstaan gedurende de huurperiode, zullen deze snel gemeld worden aan Piano's Maene. Gebreken/defecten ontstaan door normaal gebruik of slijtage, zullen steeds kostenloos worden hersteld door Piano's Maene. 

 • Accessoires, zoals zitbanken of hoofdtelefoons (bij digitale of stil-akoestische piano's) zijn niet inbegrepen in het verhuurcontract. De huurder kan wel beslissen om een in hoogte verstelbare zitbank bij te huren. Hoofdtelefoons worden, om hygiënische redenen, niet verhuurd. Ze kunnen eventueel wel afzonderlijk worden aangekocht. 

♭♩