Piano restauratie

Wilt u uw piano laten herstellen? Ons atelier is gespecialiseerd in alle herstellingen van piano's : van eenvoudige herstellingen van buffetpiano's, tot de restauratie van historische piano's en piano's van Steinway & Sons. Vraag een vrijblijvende expertise aan voor het herstellen van uw instrument.